Matched: mediateket/norsk-pop-og-rockleksikon/(.*)

Magnus Samuelsen

Velg forbokstav på

Slagersangeren Magnus Samuelsen solgte totalt opp mot 500 000 plater. ''Vi går ombord'' (1965) var en samling udødelige sjømannssanger som først kom ut på tre EP-plater i 1956
Slagersangeren Magnus Samuelsen solgte totalt opp mot 500 000 plater. ''Vi går ombord'' (1965) var en samling udødelige sjømannssanger som først kom ut på tre EP-plater i 1956


07.02.1905 - 07.12.1986


Magnus Dortelius Samuelsen, slagerog refrengsanger, 07.02.1905–07.12.1986, født i Stavanger.

Samuelsen vokste opp i et musikalsk hjem i Stavanger, og begynte å opptre offentlig allerede som 14-åring på en av byens markedstilstelninger. 15 år gammel ble han medlem av sangkoret Herold, der faren var dirigent. I 1927 debuterte han i radio, og ved inngangen til 30-tallet fikk han prøvesynge for plateselskapet HMV. Det ble starten på en lang grammofonkarriere som ga ham en posisjon som en av våre mest populære sangere.

Han ble sjømannsvisenes tolker fremfor noen her i landet. Foruten sjømannsviser omfattet repertoaret hans også rallarviser, skillingsviser og datidens mest populære slagere. Samuelsen tok sangundervisning hos operasangeren Theodor Andresen, og var også innom operettefaget. Samuelsen turnerte over hele landet og gjestet også revyscenen, bl.a. hos Victor Bernau på Chat Noir.

På 60-tallet var han gjest i en rekke underholdningsprogrammer på TV. Men det er først og fremst som grammofonartist Magnus Samuelsen vil bli husket, og etter eget utsagn solgte han over 500 000 plater i løpet av en 35 år lang aktiv grammofonkarriere. 30-tallet var nok karrierens høydepunkt, da han sammen med Aage Braarud var HMVs mest populære slagerartist i Norge. For HMV sang han i alt inn over 300 titler, og sammen med nevnte Braarud, Jens Book-Jenssen, Øivind Lunde, Steinar Jøraandstad og Einar Rose dominerte han platesalget av populærmusikk i Norge.

Innspillingene ble gjort med kjente orkestre som Robert Levins orkester, Villy Johansens orkester, Humlens orkester, Lindy’s ensemble og Holts kvintett og trio. Tre plater med sjømannspotpurrier og rallarpotpurrier som kom på 30-tallet, solgte i rekordopplag. Samuelsen gjorde også en betydelig innsats for å ta vare på visetradisjonen innen sjømannsog rallarmiljøene, ved å reise rundt og samle inn materiale innen disse genrene.

Annen verdenskrig la naturlig nok en demper på platekarrieren, men han kom tilbake etter krigen. I 1956 kom tolv av hans sjømannssanger ut på tre EP-plater, bl.a. med de tidligere suksessene «Vi seiler for velstand og lykke» og «Jeg kom i går fra langfart». I 1965 ble de samme tolv sangene utgitt på LPen Vi går ombord!. I 1979 kom LPen Det var en gang, med 14 av hans originale 78-plateinnspillinger. Den nådde 32. plass på VG-lista.
Tekstmaterialet er hentet fra boken "Norsk pop- og rockleksikon" fra Vega Forlag (2013). Redaktører for boken er Jan Eggum og Jon Vidar Bergan. Bidragsytere er Willy B, Arvid Skancke-Knutsen, Øyvind Holen, Svend Erik Løken Larsen, Vidar Vanberg, Marta Breen, Trond Blom, Eirik Kydland, Bård Ose, Siren Steen og Frode Øien. Boken kan kjøpes hos bokhandlerne eller bestilles direkte fra www.vegaforlag.no.