Matched: mediateket/norsk-pop-og-rockleksikon/(.*)

Johannes Hanssen

Velg forbokstav på

Johannes Hanssen var sjef og instruktør for det populære 2.den Div. Musikkorps, men er kanskje mest kjent for «Valdres-marsj»
Johannes Hanssen var sjef og instruktør for det populære 2.den Div. Musikkorps, men er kanskje mest kjent for «Valdres-marsj»


02.12.1874 - 25.11.1967


Komponist og militærmusiker, 02.12.1874–26.11.1967, født i Ullensaker. Allerede i 1883 var han aktivt medlem i Helgøens Musikforening i Hedmark. Han studerte i 1890–93 ved 2.den Brigades Musikkskole, og tok musikkinstruktøreksamen i 1917. Hanssen var sjef og instruktør for 2.den Div. Musikkorps 1926–34 og 1945–46 og lærer i musikkteori ved Norsk Korrespondanseskole.

Militærmusikken på hans tid var en form for populærmusikk med stor betydning for musikklivet i Norge, ikke minst i hovedstaden, der musikkpaviljongen på Karl Johan var en populær arena for Brigademusikken, senere Divisjonsmusikken. Militærmusikken var dessuten et viktig rekrutteringsgrunnlag for orkestermusikere i eldre tider. Johannes Hanssen hadde stor betydning for militærmusikkens utvikling, og ble tidlig et kjent komponistnavn. «Valdres-marsj» ble komponert av Hanssen i 1904, «Olympiafanfaren» i 1952.

Under Johannes Hanssens instruktørtid gjorde Divisjonsmusikken flere grammofoninnspillinger, bl.a. spilte de inn «Valdres-marsj»for plateselskapet Columbia i 1930. Johannes Hanssen engasjerte seg i norsk musikkliv i nærmere 80 år, og var et oppkomme av historier fra musikklivet i eldre tider.

Mange av hans morsomme opplevelser finnes gjengitt i tidsskriftet Norsk Musikkliv. Selv skrev han bl.a. Elementært musikkurs (1923), og Praktisk Musikkhåndbok (1949). Litteratur: Musikkorpsene i Norge (E. Wie og P. Erichsen 1956).

 
Tekstmaterialet er hentet fra boken "Norsk pop- og rockleksikon" fra Vega Forlag (2013). Redaktører for boken er Jan Eggum og Jon Vidar Bergan. Bidragsytere er Willy B, Arvid Skancke-Knutsen, Øyvind Holen, Svend Erik Løken Larsen, Vidar Vanberg, Marta Breen, Trond Blom, Eirik Kydland, Bård Ose, Siren Steen og Frode Øien. Boken kan kjøpes hos bokhandlerne eller bestilles direkte fra www.vegaforlag.no.