Matched: mediateket/norsk-pop-og-rockleksikon/(.*)

Heimevernslaget

Velg forbokstav på

Etter Arbeidslaget hass K. Vømmølbakken dannet Hans Rotmo Heimevernslaget. Deres andre plate het ''Spællet om Trøndelag'' (1979)
Etter Arbeidslaget hass K. Vømmølbakken dannet Hans Rotmo Heimevernslaget. Deres andre plate het ''Spællet om Trøndelag'' (1979)


1978 -


Visegruppe fra Trøndelag dannet våren 1978 av Hans Rotmo etter at denne hadde tatt seg fri fra Arbeidslaget hass K. Vømmølbakken.

Medlemmene var visekorporal Rotmo (vokal, lurk, fele), bonsersjant Børø (gitar, vokal), korporal Torgeir Henriksen (trekkspill, vokal) og nummer 57 Johan Brantzæg (bass, vokal). Gruppen kom i klammeri med det offisielle Heimevernet sommeren 1978 om rettigheten til navnet, men etter en runde på øverste hold fikk gruppen tillatelse til å beholde navnet.

Musikalsk var Heimevernslaget en videreføring av Arbeidslaget og Vømmøl Spellmannslag, men med enda større vekt på norsk gammeldans. Tekstene var en blanding av soldathumor og militærhistorisk politikk presentert i popularisert form.

Gruppens programerklæring ble fremsatt på den første LP-en. Der het det seg at de var for «godt øl, godt stål, nynorsk og jordbruk og sosialisme». Med platen fulgte et 16-siders hefte under tittelen «Heimevernsnytt». Her fikk man en salig blanding av finurlige artikler og opplysende propaganda.

Børø ble etterfulgt av nummer 17 Helge Basmo (gitar, vokal) innen plate nummer to ble innspilt. Spællet om Trøndelag (1979) var utstyrt med et utbrettomslag der man ved hjelp av en terning kunne spille det fornøyelige «Spællet om Trøndelag». Rotmo flyttet deretter Heimevernslaget over til det nystartede Arctic Records.

Album nummer tre, Trekkspellkrigen (1979), ble innspilt sammen med veteranene Ole Sole (trekkspill) og Sivert Sole (fele). Denne platen ble laget som et våpen mot den utenlandske musikkdominansen. Rotmo dimitterte hele Heimevernslaget i 1980 og fortsatte på egen hånd.

 
Tekstmaterialet er hentet fra boken "Norsk pop- og rockleksikon" fra Vega Forlag (2013). Redaktører for boken er Jan Eggum og Jon Vidar Bergan. Bidragsytere er Willy B, Arvid Skancke-Knutsen, Øyvind Holen, Svend Erik Løken Larsen, Vidar Vanberg, Marta Breen, Trond Blom, Eirik Kydland, Bård Ose, Siren Steen og Frode Øien. Boken kan kjøpes hos bokhandlerne eller bestilles direkte fra www.vegaforlag.no.