Matched: mediateket/norsk-pop-og-rockleksikon/(.*)

Christian Liebak

Velg forbokstav på

Christian Liebak var en av de dyktigste trekkspillerne i den akustiske perioden med grammofoninnspillinger, her avbildet med elev på noten «Royal Standard Ruhm» (1932)
Christian Liebak var en av de dyktigste trekkspillerne i den akustiske perioden med grammofoninnspillinger, her avbildet med elev på noten «Royal Standard Ruhm» (1932)

05.02.1892 - 05.03.1980

Trekkspiller, 05.02.1892–05.03.1980, født på Grünerløkka i Oslo. Liebak må regnes som en av de dyktigste trekkspillerne i den akustiske perioden med grammofoninnspillinger. Mange mener han var den absolutte eneren.

Liebak fikk sitt første trekkspill allerede i 1898. Han skaffet seg etter hvert musikkteoretisk utdannelse, og ble en anerkjent pedagog. I 1917 var han med på å arrangere en konsert der Kong Haakon og Dronning Maud ble innbudt, og kongeparet kom. Konserten befestet trekkspillets popularitet, og i årene som fulgte ble mange av Liebaks komposisjoner populære. Han utga trekkspill- og munnspillskole, og gjorde en pionerinnsats for trekkspillets utvikling i Norge.

Et stort antall grammofoninnspillinger gjorde ham kjent både i Norge og Sverige. I alt ble det ca. 110 innspillinger for GC, Odeon, Pathé, Rolf Succes og Vike. Sammen med Hartvig Kristoffersen ble det også nærmere 50 innspillinger under navnet «Orpheum Duo». Som komponist står han bak bl.a. «Hilsen til Nordland», «Liebaks mazurka», «Liebaks vals», «Orfeum intermezzo» og «Novelty fox».

De mest populære grammofoninnspillingene var «Norsk springdans» og «Min Tøs» (Odeon), «My Little Black Sweetheart» og «Gretes Yndlingsdans» (Pathè) og «Missouri vals» og «Beautiful Ohio» (GC). Fra 1946 var Liebak bosatt i Tønsberg-distriktet, og i sine siste år bodde han på Nøtterøy.

Tekstmaterialet er hentet fra boken "Norsk pop- og rockleksikon" fra Vega Forlag (2013). Redaktører for boken er Jan Eggum og Jon Vidar Bergan. Bidragsytere er Willy B, Arvid Skancke-Knutsen, Øyvind Holen, Svend Erik Løken Larsen, Vidar Vanberg, Marta Breen, Trond Blom, Eirik Kydland, Bård Ose, Siren Steen og Frode Øien. Boken kan kjøpes hos bokhandlerne eller bestilles direkte fra www.vegaforlag.no.