Matched: mediateket/norsk-pop-og-rockleksikon/(.*)

Alv Schiefloe

Velg forbokstav på

18.11.1873 - 06.09.1951

Revyforfatter og journalist, 18.11.1873–06.09.1951, født i Steinkjer.

Schiefloe gikk i typograflære i Trondheim, men gikk snart over til journalistyrket, og førte en skarp politisk penn i avisen Ny Tid. Skrivekunsten overførte han til revyscenen, og han brukte scenen til å formidle sine iakttakelser av det norske samfunnet. Han ble kjent for sin treffsikkerhet og sin evne til å nå publikum.

Schiefloe skrev revytekster til arbeiderforeningenes scener og til forlystelsesetablissementet Hjorten i Trondheim. Han må regnes som en av våre fremste folkelige revy- og visediktere, og er i dag ufortjent glemt, til tross for et stort antall viser som slo an, ikke bare i Trondheim, men på scener og blant visekunstnere over hele landet. Han skrev bl.a. viser som Ernst Rolf fremførte da han var i begynnelsen av sin karriere (f.eks. «Medel mot kalla føtter»), og han skal også ha vært en inspirator for neste generasjons store visekunstner, Alf Prøysen.

Mange av Schiefloes viser finnes bevart på plate, med artister som fremførte visene på Hjorten Teater. Magnus Aalstedt, Robert Sandberg, Ragnvald Olsen og Ludvig Olsen er blant dem, med innspillinger fra perioden 1911–15, dvs. midt i Hjortens og Alv Schiefloes glansperiode. Blant visene hans kan nevnes «Den glade Grei», bygd over historien om Hitrafiskeren Peder Seivåg, som rodde til Kristiania for å kreve sambygdingen og stortingsmannen Sivertsen for de 90 ørene han skyldte ham. Revyartisten Magnus Aalstedt, som fremførte den på scenen da revyen gikk, har også sunget den inn på plate for GC.

Tekstmaterialet er hentet fra boken "Norsk pop- og rockleksikon" fra Vega Forlag (2013). Redaktører for boken er Jan Eggum og Jon Vidar Bergan. Bidragsytere er Willy B, Arvid Skancke-Knutsen, Øyvind Holen, Svend Erik Løken Larsen, Vidar Vanberg, Marta Breen, Trond Blom, Eirik Kydland, Bård Ose, Siren Steen og Frode Øien. Boken kan kjøpes hos bokhandlerne eller bestilles direkte fra www.vegaforlag.no.