Matched: mediateket/norsk-pop-og-rockleksikon/(.*)

2.den Divisjons Musikkorps

Velg forbokstav på

1817 -

Militærmusikken var for mange synonymt med populærmusikk i hovedstaden i tiden rundt forrige århundreskifte, og mange av tidens beste musikere fikk skolering i militærmusikken. Da byens promenadestrøk i 1870-årene flyttet seg fra området ved Akershus Festning til Karl Johans gate, ble Musikkpaviljongen bygd (1880). Uten tvil bidro militærmusikkens opptreden her til at grammofoninnspillingene med militærorkestrene fra denne tiden var populære.

En Kristiania-cicerone fra 1903 beskriver folkelivet ved Musikkpaviljongen på følgende måte: «Lidt over kl.2 kommer Militærmusiken; og fra det Øieblik af, da denne er kommen til Ro og i Gang, samler en stor Del af Publikum sig i tætte, lyttende Grupper saa nær Musiken som vel muligt - Forøvrigt et yderst interessant Publikum; i Yderkanterne, saa langt ud at Musiken neppe kan høres, Ræpresentanter for Byens 'Upper teten' af begge Kjøn, 'Boulevard-promenerende' efter bedste Evne, derpaa et mere fordringsløst og stedse mere alvorligt Publikum indover mod selve Musiktribunen, indtil man lige i dennes umiddelbare Nærhed støder paa et taust, alvorligt musiknydende Publikum, der bare staar og lytter.»

Brigademusikkens opprinnelse kan føres helt tilbake til hærordningen av 1817, da det ble bestemt at 2. Agershusiske Brigade skulle ha et musikkorps på ca. 30 mann. Navnet ble 2.den Brigades Musikkorps, og det var fløytister sammen med trommeslagere (tamburene) som dannet det første militærmusikkorpset. Pipervika i Oslo har for øvrig sitt navn etter fløytistene i Brigademusikken. Mens 2.den Brigades Musikkorps var fra Kristiania, hørte 1.ste Brigades Musikkorps til Fredrikshald (Halden). Dyktig dirigent og leder var Oscar Borg.

I 1916 ble brigadene omdøpt til divisjoner, og Brigademusikkens navn ble omdøpt til 2.den Divisjons Musikkorps. Det navnet hadde korpset til 1953, da det ble omdøpt til Forsvarets Stabsmusikkkorps. Brigademusikken under ledelse av Oscar Borg gjorde grammofoninnspillinger allerede i 1905. Det ble mange innspillinger med militærmusikken i årene som fulgte, og i 1919 kom de første innspillingene under navnet 2.den Divisjons Musikkorps (for The Grammophon Company). Senere fulgte en lang rekke innspillinger opp mot vår tid.

Tekstmaterialet er hentet fra boken "Norsk pop- og rockleksikon" fra Vega Forlag (2013). Redaktører for boken er Jan Eggum og Jon Vidar Bergan. Bidragsytere er Willy B, Arvid Skancke-Knutsen, Øyvind Holen, Svend Erik Løken Larsen, Vidar Vanberg, Marta Breen, Trond Blom, Eirik Kydland, Bård Ose, Siren Steen og Frode Øien. Boken kan kjøpes hos bokhandlerne eller bestilles direkte fra www.vegaforlag.no.