Live fra Samfundet!

Studentersamfundet i Trondheim er et eksempel på en viktig konsertarena i Norge. Her har de fleste kjente norske artister og band vært innom, og gjennom mer enn 40 år har Fotogjengen dokumentert disse konsertene. Utvalget fra den omfattende fotosamlingen viser en viktig del av norsk kulturhistorie – live fra Samfundet.