Blikk på musikk

Musikk kan betrakes på mange måter, med ulike utgangspunkt og til ulike formål. Og bilder av artister vises i mange ulike sammenhenger, for presse, publicity eller som dokumentarisk materiale. Paal Audestad er en av de norske fotografene som har markert seg med sitt blikk innenfor alle disse områdene. Han er en av flere fotografer som er representert i Rockheims fotosamling. Utvalget som er valgt ut her fokuserer på Audestads bilder av norske band fra 1990- og 2000-tallet.