Matched: (.?.+?)(?:/([0-9]+))?/?$

Biografier

Velg forbokstav på

Rockheim har ansvar for nettportalen rockipedia.no. Som en del av dette er det blitt skrevet en rekke nye biografier om norske artister og band. Disse presenteres her samlet for første gang. Blant artikkelforfaterne finner vi: Marta Breen, Trånn Ciekals, Håvard Hagene Egge, Sigrid Anna Eggen, Ann-Sofi S. Emilsen, Rune Halland, Øyvind Holen, Marit Jordanger, Roy Kristensen, Tom Kristensen, Trygve Mathiesen, Anders Moe, Petter Snekkestad og Tore Stemland.


Naviger blant artister i høyremenyen