Matched: (.?.+?)(?:/([0-9]+))?/?$

Kilder

Rockipedia er vår invitasjon til hele det norske folk til å bli med på arbeidet med å samle inn, ta vare på og formidle norsk pop- og rockehistorie.

På Rockipedia kan musikere, samlere, bransjefolk og interesserte legge inn egne tekster, bilder, videoer, og så videre fra norsk pop- og rockehistorie. Innholdet blir kvalitetssikra av Rockheim, og oppslagene blir kontinuerlig synkronisert med vårt musikk- og videoarkiv. Vårt håp er at vi over tid skal kunne bygge opp en dynamisk kunnskapsbase som vil kunne bli brukt som kilde for alle interesserte.

Integrerte kilder i Rockipedia:

  • Biografier skrevet av Rockheims egne medarbeidere.
  • Musikkmetadata fra NRKs digitale platearkiv.
  • Norsk pop og rock-leksikon – populærmusikk i hundre år ved redaktørene Jan Eggum, Bård Ose og Siren Steen. Bidragsytere er Trond Blom, Marta Breen, Øyvind Holen. Eirik Kydland, Svend Erik Løken Larsen, Arvid Skanche-Knutsen, Vidar Vanberg og Willy B. Boka er utgitt av Vega Forlag (2005). ISBN 82-92489-09-6
  • Riller over fjord og fjell – norsk rock på plate 1955 – 1977, en diskografi av Thor-Rune Haugen. Boka er utgitt av Rockarkivet (2006). ISBN 978-82-997310-1-1
  • Plankerock fra Plankebyen – en bok om Fredrikstads rockehistorie 1957 – 1986, av Kim Hjardar.
  • Musikkmetadata fra Diskografi.no, samlet 2000-2007 av Lars Gunnar Eggen.
  • Integrasjon mot tjenesten Digitalt Museum for visning av relaterte gjenstander fra Rockheims samlinger.
  • Kobling mot avspillingssider hos tjenesten Wimp.

Tjenesten utvikles og driftes av Rockheim – det nasjonale museet for populærmusikk, en avdeling i Museene i Sør-Trøndelag AS.