Matched: (.?.+?)(?:/([0-9]+))?/?$

Betingelser

1. Aksept av vilkår

Nedenfor fremgår de betingelser og vilkår som gjelder for bruk av Rockheims internettportal. Vennligst les dette nøye. Bruk av nettstedet betyr at du aksepterer disse vilkår. Rockheim forbeholder seg retten til å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av nettstedet og/eller disse betingelser og vilkår når som helst uten forvarsel. Kontroller jevnlig for endringer. En fortsatt bruk av Rockheims web etter at betingelsene og vilkårene er endret, innebærer at disse godtas.

2. Opphavsrett

All informasjon, innhold og annet materiale på denne siden tilhører Rockheim, eller slikt materiale er lagt ut på vår side etter avtale med rettighetshaver. Informasjon, innhold, og annet materiale på denne siden må ikke kopieres, reproduseres, publiseres, lastes ned, sendes, overføres eller distribueres på noen måte. Det er allikevel tillatt å kopiere informasjon, innhold og annet materiale utelukkende til privat bruk. De varemerker og logoer som du finner på nettstedet, er Rockheims eller tredjeparts eiendom. Det er ikke tillatt å bruke eller gjengi noen av disse merkene uten skriftlig samtykke fra Rockheim eller aktuell tredjepart.

3. Vilkår for bruk av hjemmesiden

Deler av Rockheims web tilbyr brukere å laste opp materiale, herunder tekster, bilder og videoklipp, og legge dette på siden. Hvis du laster opp materiale innebærer dette en publisering av innholdet, samtidig som du gir Rockheim rett til å bruke materialet. For at du skal kunne laste opp materiale på siden må du ha rett til å publisere dette, enten som opphavsmann selv eller ved å ha fått den nødvendige tillatelse. Som utgangspunkt har du ikke rett til å laste opp musikkvideoer, opptak fra kjøpte eller leide filmer, opptak fra TV, bilder eller lignende. Du kan ikke bruke bilder eller levende bilder som du ikke har opphavsrett til og du må i tillegg ha samtykke fra avbildede. Du er personlig ansvarlig for det du laster opp på siden og for eventuelle konsekvenser som følge av publiseringen av materialet. Ved å laste opp materiale innestår du for at du har opphavsrett og andre nødvendige rettigheter eller rettighetshavers godkjenning for det materialet du laster opp. Opphavsrettskrenkelser eller krenkelser av andre immaterielle rettigheter tillates ikke. Rockheim har rett til å fjerne slikt innhold så snart dette oppdages, uten varsel. Ved mistanke om krenkelse av opphavsrettigheter, eller du selv er rettighetshaver eller representerer en rettighetshaver og du mener at noe av innholdet på nettsiden krenker dine/deres rettigheter, ber vi om at du varsler Rockheim: rockheim@rockheim.no.

Rockheim tilbyr også diskusjonsforum på nettstedet for kommentarer og uttalelser. Rockheim tillater ikke uttalelser som er krenkende, ulovlige, eller som ellers ikke skulle blitt publisert. Slike ytringer vil bli fjernet umiddelbart, og Rockheim har rett til å fjerne disse uten varsel. Slike ytringer kan også medføre erstatnings- og/eller straffeansvar for de som har kommet med slike uttalelser. Ved å bruke nettstedet erkjenner du og godtar at disse vilkår og betingelser skal være underlagt og tolkes i samsvar med norsk lovgivning. Hvis du bruker nettstedet i et annet land, er du ansvarlig for å overholde lokale lover. Det gis ingen garantier for at materialet på nettstedet er i overensstemmelse med lovgivningen utenfor Norge.

4. Ansvarsbegrensning

Din bruk av nettstedet er på egen risiko. Rockheim kan ikke garantere at det ikke finnes unøyaktig eller ufullstendig informasjon eller typografiske feil på denne siden eller andre sider som det er lenket til. Før det legges avgjørende vekt på informasjonen, bør slik informasjon dobbeltsjekkes. Rockheim har ikke i noe tilfelle ansvar overfor deg eller annen person eller enhet for eventuelle skader, tap eller kostnader påført i forbindelse med, eller som på noen måte er relatert til eller er en følge av din bruk av nettstedet. Under ingen omstendighet skal Rockheim være ansvarlig overfor deg eller annen tredjepart for skader, følgeskader, direkte eller indirekte tap, herunder erstatning for følgeskader, uavhengig av hvordan dette har oppstått eller om Rockheim har vært oppmerksom på eller kunne ha forutsett muligheten for slike tap og/eller skader.På nettstedet tilbys pekere til tredjeparts sider, som ikke eies eller kontrolleres av Rockheim. Rockheim er ikke ansvarlig for innholdet på en tredeparts nettsted, og en peker betyr heller ikke at Rockheim slutter seg til eller har noe ansvar for innholdet på tredjeparts sider. Ved å klikke på en tredjeparts lenke, vil du forlate Rockheims web. Personvern og sikkerhetspolicy kan da avvike fra det som praktiseres av Rockheim.

5. Personvern

Rockheim behandler alle personopplysninger i overensstemmelse med Personopplysningsloven med forskrifter. Vi registrerer ikke personopplysninger som kan brukes til å identifisere brukere av hjemmesiden, dersom brukerne selv ikke velger å abonnere på en tjeneste hvor det er nødvendig å gi personopplysninger for at vi skal kunne kontakte brukerne. Verken personopplysninger eller e-post adresser gis eller selges til tredjepart.

6. Informasjonskapsler

Rockipedia bruker informasjonskaplser (cookies) for 1) føring av statistikk via verktøyene Google Analytics og Mint, og 2) håndtering av innloggingsdetaljer via publiseringsløsningen WordPress.

©2015 Rockheim – Det nasjonale museet for populærmusikk