API: getSearchResults

Utfører søk på artister, utgivelser, plateselskap og geografiske sted.

URL til tjeneste

Tilgjengelige parametere

Parameter Datatype Beskrivelse
query string Søkespørring
resourcetype string Ressurs (artist|album|label|location)
count integer Antall returnerte utgivelser
output string Angir ønsket respons (XML eller JSON)
apikey string Din unike API-nøkkel

Eksempel på spørring vha REST

Eksempel på spørring vha SOAP

<urn:getLabelDetails soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <query xsi:type="xsd:int">pussycats</query>
  <resourcetype xsi:type="xsd:int">artist</resourcetype>
  <startpos xsi:type="xsd:int">0</startpos>
  <count xsi:type="xsd:int">20</count>
  <output xsi:type="xsd:string">xml</output>
  <apikey xsi:type="xsd:string">s7z3jc29ck</apikey>
</urn:getLabelDetails>