getRevisionHistory

Denne tjenesten henter detaljer om en bestemt utgivelse basert på identifikator.

URL til tjeneste

Tilgjengelige parametere

Parameter Datatype Beskrivelse
id integer Ressursens unike identifikator
resourcetype string Type ressurs (artist|album|label|location)
output string Angir ønsket respons (XML eller JSON)
apikey string Din unike API-nøkkel

Eksempel på spørring vha REST

Eksempel på spørring vha SOAP

<urn:getRevisionHistory soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <id xsi:type="xsd:int">1235</id>
  <resourcetype xsi:type="xsd:string">artist</resourcetype>
  <output xsi:type="xsd:string">xml</output>
  <apikey xsi:type="xsd:string">s7z3jc29ck</apikey>
</urn:getRevisionHistory>