API: getLocationList

Denne tjenesten henter liste over geografiske steder med tilknytning til norske artister.

URL til tjeneste

Tilgjengelige parametere

Parameter Datatype Beskrivelse
startpos integer Startposisjon for første utgivelse i resultatsett
count integer Antall returnerte utgivelser
output string Angir ønsket respons (XML eller JSON)
apikey string Din unike API-nøkkel

Eksempel på spørring vha REST

Eksempel på spørring vha SOAP

<urn:getLabelDetails soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <startpos xsi:type="xsd:int">0</startpos>
  <count xsi:type="xsd:int">20</count>
  <output xsi:type="xsd:string">xml</output>
  <apikey xsi:type="xsd:string">s7z3jc29ck</apikey>
</urn:getLabelDetails>