API: getLocationDetails

Denne tjenesten henter detaljer om et bestemt geografisk sted basert på identifikator. Returnerer liste over alle relaterte artister.

URL til tjeneste

Tilgjengelige parametere

Parameter Datatype Beskrivelse
id integer Ressursens unike identifikator
startpos integer Startposisjon for første artist i resultatsett
count integer Antall returnerte artister
output string Angir ønsket respons (XML eller JSON)
apikey string Din unike API-nøkkel

Eksempel på spørring vha REST

Eksempel på spørring vha SOAP

<urn:getLocationDetails soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <id xsi:type="xsd:int">1235</id>
  <startpos xsi:type="xsd:int">0</startpos>
  <count xsi:type="xsd:int">20</count>
  <output xsi:type="xsd:string">xml</output>
  <apikey xsi:type="xsd:string">s7z3jc29ck</apikey>
</urn:getLocationDetails>