API: getLabelDetails

Denne tjenesten henter detaljer om et bestemt plateselskap basert på identifikator. Returnerer liste over alle relaterte utgivelser.

URL til tjeneste

Tilgjengelige parametere

Parameter Datatype Beskrivelse
id integer Ressursens unike identifikator
startpos integer Startposisjon for første utgivelse i resultatsett
count integer Antall returnerte utgivelser
output string Angir ønsket respons (XML eller JSON)
apikey string Din unike API-nøkkel

Eksempel på spørring vha REST

Eksempel på spørring vha SOAP

<urn:getLabelDetails soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <id xsi:type="xsd:int">1235</id>
  <startpos xsi:type="xsd:int">0</startpos>
  <count xsi:type="xsd:int">20</count>
  <output xsi:type="xsd:string">xml</output>
  <apikey xsi:type="xsd:string">s7z3jc29ck</apikey>
</urn:getLabelDetails>