API: getAlbumDetails

Denne tjenesten henter detaljer om en bestemt utgivelse basert på identifikator.

URL til tjeneste

Tilgjengelige parametere

Parameter Datatype Beskrivelse
id integer Ressursens unike identifikator
output string Angir ønsket respons (XML eller JSON)
apikey string Din unike API-nøkkel

Eksempel på spørring vha REST

Eksempel på spørring vha SOAP

<urn:getAlbumDetails soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <id xsi:type="xsd:int">35226</id>
  <output xsi:type="xsd:string">xml</output>
  <apikey xsi:type="xsd:string">s7z3jc29ck</apikey>
</urn:getAlbumDetails>