Matched: (.?.+?)(?:/([0-9]+))?/?$

API

Vi har utviklet et API for uthenting av data fra Rockipedia til tredjepartsløsninger. APIet støtter standardene REST og SOAP med resultatsett i formatene XML og JSON. APIet er foreløpig ikke offentlig lansert, men interesserte ikke-kommersielle aktører kan sende en henvendelse til rockipedia@rockheim.no for mer informasjon.

Tilgjengelige funksjoner

Navn Beskrivelse
getArtistDetails Henter detaljer om en bestemt artist
getAlbumDetails Henter detaljer om en bestemt utgivelse
getLabelDetails Henter detaljer om en bestemt plateetikett
getLocationDetails Henter detaljer om et geografisk sted
getLocationList Henter liste over geografiske steder
getSearchResults Utfører søk i databasen basert på spørring
getRevisionHistory Henter liste over revisjoner for en bestemt ressurs
getRandomContent Henter tilfeldig innhold