Matched: ([^/]+)(?:/([0-9]+))?/?$
Publisert 28. mai 2015 av Arvid Skancke-Knutsen

De gærne har’e godt: Humor i Norge, del 6: Mot vår egen tid

Akkurat som musikken forandrer humoren seg gjennom tidene. Enkelte grupper og artister får spesielt stor betydning. Vi kan godt kalle Monty Python for humorens svar på The Beatles.

Også i Norge ble Monty Python en kraftig vitamininnsprøyting, blant annet for før nevnte KLM. De var nok også en av de direkte inspirasjonskildene til Prima Vera, der tre tidligere musikere fant sammen i crazy-komikk av det litt grovere slaget.

Tom Mathisen var medlem i visegruppen Snu, mens Herodes Falsk hadde vakt oppsikt med Jonas Fjeld Rock’n’Rolf Band. Nå toppet de laget med Jahn Teigen, og fikk stor suksess med sine mange parodier på andre artister. Andrealbumet ”Brakara” solgte mer enn 100 000 eksemplarer i 1979. Andre humoristiske musikkgrupper på 80-tallet og 90-tallet var Banana Airlines, Løgnaslaget, 3 Busserulls, Bjelleklang, Falsk & Mathisen og Trøste og Bære, samt mange, mange flere til.

Humor kan nok ellers også være farlig, og såre når den treffer litt for godt. Nye generasjoner tråkker fort de gamle på tærne. Også på 80-tallet ble folk forarget over de nye humoristene, som da Otto Jespersen, Charlo Halvorsen og Stig Holmer strammet til strikken på Revolvermagasinet på sen kveldstid på NRK radio. Jespersen hadde bakgrunn fra nærradio-miljøet, som endelig ble en mulighet da Høyre opphevet kringkastingsmonopolet i desember 1981.

Jespersen flyttet seg etter hvert over til TV, der han sjokkerte og gledet med programmer som ”OJ – ut på prøve”, samt skikkelser som ”Tårnfrid”, ”Nazi-Per” og black metal-musikeren ”Barron Blod”. I 2002 ble han med i det faste panelet til ”Torsdagsklubben” på TV2, der også Thomas Giertsen fikk sitt gjennombrudd. Politianmeldelser, trusler og illsinte leserbrev ble nærmest en del av hverdagen, noe som kanskje bekrefter de gamle visdomsordene til danske Storm P.: – Den som kun tar spøg for spøg og alvor kun alvorligt / Han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt.

Konkurransen fra nærradioer og private TV-kanaler fikk NRK til å satse på yngre krefter. P3-humoren ble snart et begrep etter at kanalen kom på luften i 1993. Espen Thoresen, Atle Antonsen og Kristopher Schau var gode og ofte tabubrytende eksempler på den. Schau var også vokalist i det nokså grenseløse Gartnerlosjen, som etter hvert fikk avleggere som Black Debbath, Hurra Torpedo og Bare Egil Band.

På TV sto Bård Tufte Johansen og Harald Eia for et lignende generasjonsskifte. ”Lille Lørdag”, ”Åpen Post”, ”Uti vår hage” og ”Team Antonsen” ble programmene som alle måtte ha med seg, og som avfødte uttrykk som halve Norge kunne utenat. Påmmfri ble aldri mer det samme – og ikke kamelåså, heller.

Dette er den sjette av i alt syv Rockipedia-artikler om humoren i Norge. Artikkelen er lagd i forbindelse med utstillingen ”De gærne har’e godt”, som ble åpnet på Rockheim 19. mars 2015. De første fem artiklene finner du her, her, her, her og her.