Matched: ([^/]+)(?:/([0-9]+))?/?$
Publisert 26. mars 2015 av Arvid Skancke-Knutsen

De gærne har’e godt: Humor i Norge, del 2: Radioens gylne år

1950-tallet bød nok på sine uværsskyer, men huskes gjerne som et optimistisk tiår, der velferdsutviklingen gikk i riktig retning. Det ble etter hvert slutt på rasjoneringen fra krigens dager, samtidig som mange fikk mer penger til forlystelser.

Den økte velstanden fikk også betydning for revy- og teaterscenene, der bakmenn som Egil Monn-Iversen var med på å vektlegge det musikalske innholdet i større grad enn før. Myndighetene betraktet i mange år revyene som en unødig luksus, noe som førte til at man måtte betale en ekstraskatt i form av 30 % av inntektene.

På Chat Noir kunne man likevel oppleve sang- og show-talenter som Inger Jacobsen, Sølvi Wang og Nora Brockstedt. Begge de to sistnevnte var dessuten tilknyttet showgruppen The Monn Keys, som kombinerte stor musikalitet med humor og spilleglede. De var svært populære, og ble også kjent langt utenfor Norges grenser.

Et annet godt likt innslag var Kurt Foss og Reidar Bøe. De ble kjent som ”radiofantomene”, og var sammen med The Monn Keys svært populære gjengangere i programposter som ”Ungdommens Radiomagasin”. De vekslet fint mellom skjemt og alvor, og var med på å introdusere såkalt crazy-komikk i Norge. De solgte også godt med plater, der ”Blåveispiken” alene skal ha gått i rundt 100 000 eksemplarer.

Se Radiofantomene Foss og Bøe synge «Det ringer, det ringer» her.

De mest populære sendingene til NRK fikk folk til å samle seg rundt radioapparatene i store antall, og førte til nærmest tomme gater og utesteder. Spesielt populært var ”Rundtomkring” med Leif Rustad, mens Rolf Kirkvaag hadde suksess med ”Det spørs”. En sentral person i underholdningsavdelingen til NRK var også Erik Diesen, som på 50-tallet jobbet med store radiosuksesser som “Show i Store Studio”.

Diesen forsto mulighetene som lå i det nyere fjernsynsmediet. NRK begynte med prøvesendinger for fjernsyn fra 1954, som først i 1960 ble ”offisielle”. Banebrytende programmer som ”Slagerparaden” og ”Prospektkortet” var med på å gjøre norske underholdere kjent over hele Norden.

Diverse filmklipp:
Grynet Molvig som Wilma Flintstone i Prospektkortet.
Vidar Sandbeck synger Pengegaloppen i Slagerparaden.
The Monn Keys – «Vi svever høyt i det blå» i Slagerparaden.

Samtidig fortsatte folk å strømme til kinoene. De mest sette filmene på 1950- og 60-tallet kunne fort trekke mer enn 1 million mennesker. Særlig populære var de folkelige komediene, der kjente plateartister og revystjerner gjerne sto på rollelisten. Eksempler på dette er ”Støv på hjernen” (1959), ”Operasjon Løvsprett” (1962) og ”Sønner av Norge kjøper bil” (1962).

Dette er den andre av i alt syv Rockipedia-artikler om humoren i Norge. Artikkelen er lagd i forbindelse med utstillingen ”De gærne har det godt”, som ble åpnet på Rockheim 19. mars 2015. Den første artikkelen finner du her.

Øverst: Filmshow i Store Studio, NRK, 25.05.59. Atle Merton, Liv Wilse, Henki Kolstad, Alfred Maurstad og Wenche Foss. (Foto: Scanpix)