Matched: bruker/(.*)

MortenBing

Rolle: Bruker
Aktivitet: 49 revisjoner
Registrert siden: 15.02.2013 15:06

Revisjoner

Folque
Endringer: alias, lenker
30.07.2015 20:52
Folque
Endringer: release
24.04.2015 13:50
Lisa Helljesen
Endringer: biografi
24.04.2015 13:44
Folque
Endringer: alias, lenker
24.04.2015 13:43
Folque
Endringer: alias, lenker
24.04.2015 13:41
Folque
Endringer: alias, lenker, medlemmer
06.05.2014 21:37
Folque
Endringer: alias, lenker
06.05.2014 21:35
Folque
Endringer: alias, lenker
06.05.2014 21:34
Lisa Helljesen
Endringer: sted
06.05.2014 21:31
Folque
Endringer: alias, lenker, død/splittelse, biografi
06.05.2014 21:28
Folque
Endringer: alias, lenker, død/splittelse, biografi
08.03.2013 13:31
Folque
Endringer: alias, lenker, død/splittelse, medlemmer
08.03.2013 13:28
Folque
Endringer: alias, lenker, død/splittelse, biografi
08.03.2013 13:23
Fredløs
Endringer: biografi
08.03.2013 13:10
Jørn Jensen
Endringer: fødsel/opprinnelse
08.03.2013 13:05
Jomfru Mortensens Trio
Endringer: død/splittelse, biografi, sted, medlemmer
15.02.2013 17:40
Jomfru Mortensens Trio
Endringer: navn, fødsel/opprinnelse, bilder
15.02.2013 17:37
Landet Ditt
Endringer: biografi
15.02.2013 17:30
Folque
Endringer: alias, lenker, død/splittelse
15.02.2013 17:23
Dans dans
Endringer: spor
15.02.2013 17:04