Beatrix

Rolle: Bruker
Aktivitet: 34 revisjoner
Registrert siden: 06.09.2016 09:04

Revisjoner

Beathe Sanden
Endringer: alias, fødsel/opprinnelse, bilder
06.09.2016 18:44
Beathe Sanden
Endringer: alias, fødsel/opprinnelse, bilder
06.09.2016 18:40
Beathe Sanden
Endringer: alias, fødsel/opprinnelse, bilder
06.09.2016 18:38
Beathe Sanden
Endringer: alias, fødsel/opprinnelse, bilder
06.09.2016 18:35
Beathe Sanden
Endringer: alias, fødsel/opprinnelse, bilder
06.09.2016 18:31
Beathe Sanden
Endringer: alias, fødsel/opprinnelse, bilder
06.09.2016 18:28
Beathe Sanden
Endringer: alias, fødsel/opprinnelse, bilder
06.09.2016 18:10
Beathe Sanden
Endringer: alias, fødsel/opprinnelse, medlemmer
06.09.2016 18:08
Diabla
Endringer: død/splittelse, bilder
06.09.2016 18:06
Diabla
Endringer: lenker, død/splittelse
06.09.2016 17:56
Diabla
Endringer: død/splittelse, bilder
06.09.2016 17:55
Diabla
Endringer: død/splittelse, bilder
06.09.2016 17:55
Diabla
Endringer: død/splittelse, bilder
06.09.2016 17:55
Diabla
Endringer: død/splittelse, bilder
06.09.2016 17:34
Diabla
Endringer: død/splittelse, bilder
06.09.2016 17:07
Morten Granheim
Endringer: fødsel/opprinnelse, bilder
06.09.2016 17:02
Tarald Lie
Endringer: fødsel/opprinnelse, bilder
06.09.2016 17:00
Beathe Sanden
Endringer: alias, fødsel/opprinnelse, bilder
06.09.2016 16:44
Beathe Sanden
Endringer: alias, fødsel/opprinnelse, sted
06.09.2016 16:34
Diabla
Endringer: død/splittelse, medlemmer
06.09.2016 16:18