Gjør endringer

Ytre Sund Blanda Kor

Medvirker på

Johannes Kleppevik
Tramp & Trall utøver
1995