Oversikten viser revisjonshistorikk for Yrjan Tangenes

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse 06.10.2012 14:53 MaritJ