Oversikten viser revisjonshistorikk for Yosef Wolde-Mariam

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse 03.10.2012 17:23 MaritJ