Oversikten viser revisjonshistorikk for Y ME

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
død/splittelse, biografi 24.06.2014 23:57 ChineseDetective
død/splittelse, medlemmer 24.06.2014 23:56 ChineseDetective
navn, fødsel/opprinnelse, biografi, sted 24.06.2014 23:55 ChineseDetective