Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Women in blues

Prosjekt der Rita Engedalen og Margit Bakken viderefører arbeidet Kristin Berglund startet opp med å presenterer eldre kvinnelige bluesartister for et nytt publikum.
Kristin Berglund gjorde dette på platen "Women rocked the cradle of the blues". Hun døde dessverre altfor tidlig.

Prosjekt der Rita Engedalen og Margit Bakken viderefører arbeidet Kristin Berglund startet opp med å presenterer eldre kvinnelige bluesartister for et nytt publikum.
Kristin Berglund gjorde dette på platen "Women rocked the cradle of the blues". Hun døde dessverre altfor tidlig.

Medlemmer

Margit Bakken Sang
Rita Engedalen Sang