Oversikten viser revisjonshistorikk for Wolfgang Muthspiel

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse 31.01.2016 13:23 karjo