Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Willy Andresens orkester

Også kjent som: Big Boy Band

Orkesteret ble kalt 'Big Boy Band' i radioserien 'Dans på sletta' sammen med Alf Prøysen og Inger Jacobsen sommeren 1966.

Orkesteret ble kalt 'Big Boy Band' i radioserien 'Dans på sletta' sammen med Alf Prøysen og Inger Jacobsen sommeren 1966.