Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Willy Andresen

Født: 18. oktober 1921
Død: 17. juni 2016

Norsk pianist og arrangør som bl.a. var fast medarbeider med Erik Bye i mange år.

Norsk pianist og arrangør som bl.a. var fast medarbeider med Erik Bye i mange år.