Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Wilhelm Stenhammar

Født: 7. februar 1871
Død: 20. november 1927

Svensk komponist.

Svensk komponist.