Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Wilhelm Peterson-Berger

Født: 27. februar 1867
Død: 3. desember 1942

Svensk komponist.

Svensk komponist.