Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Wenche Storeli

Født: 1967
Fra: Røyse

Medvirker på

Diverse artister
Noteliv og toneklang - med ungdom frå Hallingdal musiker
1985