Oversikten viser revisjonshistorikk for Wenche Bjørngaard

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse, sted 19.08.2013 08:39 MaritJ