Oversikten viser revisjonshistorikk for Wenche-Britt Hagabakken

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse, sted 19.08.2013 08:14 MaritJ