Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Vladimir Vysotskij

Født: 25. januar 1938
Død: 25. juli 1980

Russisk visesanger, poet og filmskuespiller som var aktiv i sovjettiden, og mange av sangene hans ble ikke spilt offentlig mens han levde. Det ble gjort lydbåndopptak som ble spredt i undergrunnsmiljøet i Sovjetunionen. Jørn Simen Øverli har oversatt og opptrådt med noen av sangene hans, og noe er også oversatt til svensk og spilt der.

Russisk visesanger, poet og filmskuespiller som var aktiv i sovjettiden, og mange av sangene hans ble ikke spilt offentlig mens han levde. Det ble gjort lydbåndopptak som ble spredt i undergrunnsmiljøet i Sovjetunionen. Jørn Simen Øverli har oversatt og opptrådt med noen av sangene hans, og noe er også oversatt til svensk og spilt der.