Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for Vinskvetten

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse 20.04.2016 19:42 karjo
alias, fødsel/opprinnelse 20.04.2016 19:41 karjo
alias, fødsel/opprinnelse 20.04.2016 19:41 karjo
alias, fødsel/opprinnelse, sted 03.11.2013 13:05 MaritJ
alias, fødsel/opprinnelse, biografi, sted 22.10.2013 15:54 Larsen