Oversikten viser revisjonshistorikk for Vidar Sandbeck

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
død/splittelse, biografi 07.10.2012 12:37 MaritJ