Oversikten viser revisjonshistorikk for Vidar Kenneth Johansen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, bilder 17.11.2014 14:37 ASK64
fødsel/opprinnelse, bilder 17.11.2014 14:34 ASK64
fødsel/opprinnelse, bilder 17.11.2014 14:10 ASK64