Gjør endringer

Vidar Hansen

Medvirker på

Einar Huglen
Ord og toner mot kveld utøver
2009