Gjør endringer

Vanqueros

Fra: Bodø

Medlemmer

Harald Larsen Bass (1963 - 69)
Lennart Mårli Tangenter (1969 - 85)