Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for Vågå Spelmannslag

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, bilder 31.01.2016 13:58 oledam
alias, fødsel/opprinnelse, sted 31.01.2016 13:09 oledam
navn, lenker, fødsel/opprinnelse 31.01.2016 13:05 oledam