Oversikten viser revisjonshistorikk for Uruz

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, alias, fødsel/opprinnelse, sted 20.12.2012 21:57 MaritJ