Oversikten viser revisjonshistorikk for Ulla Pirttijärvi

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse, biografi 20.11.2016 22:49 karjo
navn, alias, fødsel/opprinnelse, biografi 20.11.2016 22:47 karjo