Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Ulla Cappelen

Medlem i

Oslo Børs Orgel, bass

Medvirker på

Oslo Børs
Telefonskræk
1980