Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Ture Rangström

Svensk komponist som bl.a. Solveig Kringlebotn har sunget sanger av.

Svensk komponist som bl.a. Solveig Kringlebotn har sunget sanger av.

Medvirker på

Solveig Kringlebotn
Black roses :
1998