Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Tryggve Aakervik

Født: 1893
Død: 1951
Også kjent som: 'Mannen med den røde gitar'