Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Trumpet Jungle

Medlemmer

Birgit Kjuus Trompet
Frank Brodahl Trompet
Marius Haltli Trompet

Utgivelser (album)

Frank Brodahl, Trumpet Jungle
Just Friends
2003