Oversikten viser revisjonshistorikk for Truls Tørrisplass

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse, sted 23.09.2013 20:48 MaritJ