Oversikten viser revisjonshistorikk for Truls Nebell

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 23.09.2013 20:37 MaritJ